Badania naukowe z zakresu Metody Silvy

badania

José Silva jest uważany przez wielu psychologów za twórcą nowej gałęzi psychologii o nazwie psychoorientologia oraz programu samokontroli umysłu.

„Odkrycie – stwierdził José Silva – że inteligencja ludzka jest w stanie nauczyć się świadomego funkcjonowania przy częstotliwościach mózgu typu alfa i teta, przejdzie do historii jako jedno z najważniejszych odkryć ludzkości.
Ten fakt na pewno zmieni nasze poglądy na umysł, psychologię, psychiatrię, psychoanalizę, hipnoanalizę i na pojęcia podświadomość i nadświadomosci”.

Niezależne badania naukowe udowodniły, że wytwarzane przez mózg częstotliwości typu alfa związane są z wewnętrznymi poziomami aktywności umysłowej, jak również ze spokojem, odpoczynkiem, inspiracją, twórczością, przyspieszonym gojeniem, koncentracją, lepszym przyswajaniem materiału, pamięcią, percepcją pozazmysłową i innymi fenomenami. Częstotliwości mózgu typu teta okazały się z kolei związane z głębszymi poziomami medytacji, koncentracją oraz potencjalnie z kontrolą bólu i w niektórych wypadkach kontrolą krwawienia.

Uczestnicy kursów Metody Silvy w przeciągu kilku godzin ćwiczeń umysłowych uczą się świadomego funkcjonowania na poziomie niższych częstotliwości mózgowych.

Osiągają je bez pomocy aparatury biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli tzw. biofeedback. Uczestnicy funkcjonujący przy zmienionych częstotliwościach mogą wyczuwać informacje za pomocą sposobów innych niż te, które opierają się na tradycyjnym postrzeganiu za pomocą naszych pięciu zmysłów fizycznych.

José Silva twierdzi, że funkcja ta jest elementem związanym z percepcją pozazmysłową (E.S.P.). Rozwój programu samokontroli umysłu zmienił znaczenie pojęcia percepcji pozazmysłowej na efektywną projekcję świadomości, czyli na świadome używanie intuicji. Silva uważa, że przez doskonalenie komunikacji w wymiarze intuicyjnym i subiektywnym, zapoczątkujemy kolejną fazę ewolucji ludzkości.

Poza tym komunikacja subiektywna może być używana do rozpoznawania i rozwiązywania problemów. Każdy człowiek może nauczyć się, w jaki sposób stać się zdrowszym, bardziej produktywnym, lepszym i bardziej efektywnym w rozwiązywaniu problemów.

Wybrane prace naukowe:

Autor prac badawczych: Monika Maszczyk,
Praca Magisterska p.t.

„Metoda Silvy jako przykład terapii wizualizacyjnej w modyfikacji wybranych wymiarów i cech osobowości u osób dorosłych”

Koszyk na zakupy