Historia The Silva Method

Tekst i dane pochodzą z oficjalnych materiałów Międzynarodowej Organizacji
Silva Mind Control International Inc. z siedzibą w Laredo, w Teksasie, USA.
brain
Badania nad świadomą kontrolą częstotliwości mózgu zostały rozpoczęte w roku 1944 w Laredo, mieście leżącym tuż przy granicy z Meksykiem, na południu Teksasu.

Zostały one zapoczątkowane z zamiarem użycia wyników badań do zwiększenia u badanych współczynnika inteligencji (tzw. IQ).

Chodziło o nauczenie (w stanie świadomości) wykorzystywania większej energii zawartej w niższych częstotliwościach mózgowych w celu wywarcia mocniejszego wrażenia na komórkach mózgowych.

Jak wiadomo, im mocniejsze wrażenie wywierane jest na komórkach mózgu, tym łatwiejsze staje się odtworzenie zapamiętanej informacji. W chwili, gdy człowiek jest w stanie kontrolować swoje zahamowania psychiczne, łatwiejszy jest dostęp do zawartych w mózgu informacji, co z kolei jest czynnikiem pomagającym w poprawieniu współczynnika inteligencji IQ.

Po rozpoczęciu badań stanęliśmy przed dwoma problemami: wysoki koszt aparatury EEG oraz trudności w uzyskaniu opinii ówczesnych ekspertów na temat innych sposobów śledzenia częstotliwości mózgowych. Trudności te spowodowały, że na tym etapie aparatura EEG nie była przez nas w Laredo używana. W związku z tym musieliśmy odkryć nowe metody, które byłyby w stanie wykazać i udowodnić, że mózg człowieka pracuje na niższych częstotliwościach.

Wiedzieliśmy, że człowiek zapada w bardzo głęboki sen przy najniższej częstotliwości typu delta (od 0,5 do 4 cykli na sekundę). Do wytrenowania pozostała więc umiejętność zwolnienia częstotliwości mózgu w kierunku głębokiego snu, bez zapadania jednak w taki sen.

Następnym krokiem była sprawa udowodnienia, że mózg pracuje przy częstotliwości innej niż normalna: wiedzieliśmy, że oznacza to częstotliwość niższą niż beta (od 14 do 20 cykli na sekundę).

Aby udowodnić, że mózg funkcjonuje na innej częstotliwości, człowiek musiał zrobić z ciałem, mózgiem lub umysłem coś, co w normalnych warunkach nie jest możliwe do wykonania przy częstotliwościach wyższych, związanych ze stanem świadomości. W dodatku od osoby takiej wymagano, aby przez cały czas utrzymywała kontrolę swojej świadomości (tzn. nie zapadała w sen lub w stan hipnozy).

Tak więc, podczas świadomego funkcjonowania na niższych częstotliwościach, osoby biorące udział w badaniach były w stanie nauczyć się między innymi kontrolowania i zmiany częstotliwości bicia serca, kontroli ciśnienia krwi, obniżenia wrażliwości na ból, kontroli procesów trawienia, pocenia się, zmiany temperatury ciała oraz regulacji krążenia krwi.

Ponieważ naszym głównym celem było przede wszystkim zwiększenie współczynnika inteligencji, skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na nauczaniu.

Osoby przez nas ćwiczone miały przed sobą następujące zadania:

  • osiągnięcie lepszej koncentracji i wyeliminowanie rozproszenia uwagi podczas studiowania;
  • umocnienie pożądanych nawyków studiowania;
  • nauczenie się sposobu używania szerszych zakresów energii mózgu do przyswajania informacji
  • nauczenie się sposobów samoprogramowania.

W czasie naszych badań zwróciliśmy uwagę na pewne niecodzienne zjawisko: osoby poddawane badaniom od czasu do czasu odpowiadały na pytania, które miały dopiero być im postawione. Zauważyliśmy również, że dawały one sobie lepiej radę z pytaniami, które były dla nich ważne lub wartościowe (zawierały na przykład jakiś ładunek emocjonalny). To odkrycie postawiło przed nami nowe zadanie, polegające na rozwijaniu umiejętności związanych z tym właśnie zjawiskiem.

Podczas badań stało się dla nas jasne, że osoby badane musiały osiągnąć specjalny stan umysłu, aby zaprezentować wyniki, o które nam chodziło.

Okazało się, że specjalnym stanem umysłu nie był stan, który normalnie jest rozumiany jako stan świadomości, czyli stan, przy którym mózg wytwarza dominujące częstotliwości typu beta, i który został przez nas nazwany poziomem świadomości zewnętrznej.

Wymaganym stanem był stan dominujących zwolnionych częstotliwości mózgowych. Zorientowaliśmy się, że osiągnięcie tego stanu umysłu jest możliwe, gdy badana osoba oscyluje w kierunku głębokiego snu. Ów specjalny stan, potrzebny do powtórzenia opisanego powyżej zjawiska nazwaliśmy poziomem świadomości wewnętrznej.*

* W Polsce często określa się ten stan jako stan nadświadomości.

 

Zmienił się również kierunek naszych badań. Naszym nowym zadaniem był rozwój u badanych osób tzw. zdolności zgadywania.

Miały za zadanie zgadywać nasze myśli. Przekazywaliśmy im tylko skrawki informacji prosząc o uzupełnienie szczegółów. Okazało się, że badane osoby nauczyły się „zgadywać” na ogół bardzo trafnie nasze myśli dotyczące przypadków związanych z jakimiś rzeczywistymi problemami. Potrafiły odgadywać pewne sprawy nawet bez otrzymywania żadnych informacji wstępnych.

 

W dalszym ciągu pracowaliśmy nad rozwojem i doskonaleniem tej umiejętności przez stosowanie specjalnego treningu umysłowego.

Naszym kolejnym zadaniem było zorientowanie się, czy badane osoby mogą dostarczyć nam jakiś informacji na temat sprawy problemowej, o której wiedzieliśmy bardzo niewiele. W momencie, gdy osiągnęliśmy sukces w tej dziedzinie, zaczęliśmy ćwiczyć je w zdobywaniu informacji na temat takich problemowych spraw, o których nie wiedzieliśmy nic, ale które byliśmy w stanie potem zweryfikować.

Następnie zaczęliśmy skracać czas treningu, aby się zorientować, na ile można to zrobić nie tracąc przy tym nic z efektywności procesu. Potem zaczęliśmy pracować z różnymi grupami liczącymi od 20 do 30 osób. Były to grupy składające się z samych mężczyzn, samych kobiet, grupy mieszane i grupy w różnym wieku. Po zakończeniu tych badań doszliśmy do wniosku, że używając metody zawierającej specjalny trening umysłowy, każdy człowiek może nauczyć się w czasie od 32 do 40 godzin świadomego, kontrolowanego funkcjonowania przy obniżonych częstotliwościach mózgowych. W momencie, gdy badani potrafili podać prawidłowe informacje na temat spraw problemowych – wiadomo było, że funkcjonowali na tych poziomach.

Odkrycie to sugeruje, że inteligencja człowieka, jego mózg i umysł mają przy zwolnionych częstotliwościach, nie zbadany potencjał rozwiązywania problemów.

Sugeruje to, że inteligencja ludzka jest w stanie odbierać nie tylko te informacje, które odciśnięte są w naszym własnym mózgu, ale może również wyczuwać na odległość informacje zawarte w mózgu innych osób.

Ten sposób odbierania informacji, gdy nasza świadomość działa przy zwolnionych częstotliwościach mózgowych, nazywa się komunikacją subiektywną.

Międzynarodowa organizacja Silva International Inc. Z siedzibą w Laredo, w Teksasie prowadzi w dalszym ciągu badania w następujących dziedzinach:

  • Doskonalenia samej metody
  • Większej efektywności w badaniu i rozwiązywaniu spraw problemowych.
  • Zastosowania naszych odkryć do przyspieszenia nauki oraz skrócenia okresu formalnej edukacji w szkole.
  • Zastosowania odkryć w szkolnictwie w celu stworzenia bardziej efektywnych metod nauczania.

Samokontrola umysłu metodą Silvy rozwija komunikację subiektywną, która otwiera całkowicie nowy wymiar w dziedzinie komunikacji jako takiej.

Wymiar ten może być również zastosowany podczas studiowania i tego typu zastosowanie będzie można nazwać edukacją subiektywną.

Jose Silva

1914-1999

Amerykański samouk parapsychologii i twórcą psychoorientologiii oraz programu
samokontroli umysłu Metodą Silvy. 

Jak sam twierdził odkrycie że inteligencja ludzka jest w stanie nauczyć się świadomego funkcjonowania przy częstotliwościach mózgu typu alfa i theta, przejdzie do historii jako jedno z najważniejszych odkryć ludzkości.

 

José-Silva-3
Koszyk na zakupy