Historia Metody Silvy w Polsce

Nazwisko José Silvy pojawiło się w Polsce w 1980 roku a Metoda „przywędrowała” z Meksyku.

polska

Informacje o fantastycznych, coraz bardziej popularnych w USA i Meksyku kursach Samokontroli Umysłu przywiozła do kraju pani Brygida Osmańczyk (córka owczesnego ambasadora PRL w Meksyku), członek Stowarzyszenia Radiestezyjnego w Warszawie.

Były to czasy w których ze względu na różnice ideologiczne i finansowe pomiędzy dwoma „obozami” a także na sytuację panującą w naszym kraju, wykupienie licencji i „opłaty przedstawicielskie” były niemożliwe Na podstawie przywiezionych przez nią materiałów pan Lech Emfazy Stefański, ówczesny prezes Stowarzyszenia, opracował program kursu Doskonalenia Umysłu (DU). Te znakomite autorskie kursy , wzorowane na Metodzie Silvy, były prowadzone w wielu ośrodkach w całym kraju i stały się istotnym elementem, uświadamiającym ludziom możliwości tkwiące w ich umysłach.

Do ich popularyzacji przyczynił się również Zbigniew Królicki , który w 1987 roku zaczął prowadzić kursy DU i jeszcze popularniejsze kursy „Twórczej Wizualizacji” wzorowane na pracach Shkti Gwain. 

Kursy te rozwijały wizualizację, wyobraźnię i zdolności intuicyjne.

W tym czasie ukazują się również poważne prace psychologiczne , omawiające Metodę Silvy jako jedną z ciekawszych metod relaksacji i szereg prac popularyzatorskich z których ogromnym powodzeniem cieszyła się publikacja Z. Królickiego „ Medytacja dynamiczna J. Silvy jako metoda odzyskania i zachowania zdrowia

Pierwszy kurs Silvy w swej klasycznej formie odbył się w Warszawie w dniach 2-4 stycznia 1992 roku.

Poprowadzony był przez Andrzeja Wójcikiewicza, który jako pierwszy licencjonowany wykładowca przyjechał do Polski z Kanady ze wszystkimi uprawnieniami Silva Mind Control International i został mianowany dyrektorem Metody Silvy na Polskę.

Obecne kursy Samokontroli Umysłu Silvy prowadzone są już we wszystkich większych miastach w Polsce przez siedmiu licencjonowanych wykładowców.

Corocznie są też organizowane kursy wyższego stopnia i seminaria dla absolwentów kursów Silva Life System i Silva Intuition System.

Pierwszy w Polsce kurs drugiego stopnia (Graduate Seminar) został przeprowadzony przez pana Gerry Seavy (USA) w maju 1993 roku.

Drugim wykładowcą Metody Silvy w Polsce, po przejściu kursu instruktorskiego, został w lipcu 1992 roku Zbigniew Królicki,

który pełne prawa wykładowcy międzynarodowego uzyskał na kursie instruktorskim w SMCI w Laredo, w Teksasie w 1994 roku. Obecne kursy Samokontroli Umysłu Silvy prowadzone są już we wszystkich większych miastach w Polsce przez siedmiu licencjonowanych wykładowców.

Corocznie są też organizowane kursy wyższego stopnia i seminaria dla absolwentów kursów Silva Life System i Silva Intuition System.

silva-w-polsce

Pierwszy w Polsce kurs Ultra (Ultra Seminar) zostanie przeprowadzony osobiście przez José Silvę we wrześniu 1994 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wzięło w nim udział 1200 osób.

Licencję na prowadzenie kursów wyższego stopnia uzyskali Andrzej Wójcikiewicz w 1998 i  Zbigniew Królicki w 2002 roku.

Warto wspomnieć ,że swój ostatni kurs „Ultra Seminar” Jose Silva poprowadził w maju w 1997 roku, w Polsce, we Wrocławiu.

Do grudnia 2014 roku Kursy Samokontroli Umysłu Metodą Silvy były prowadzone w wersji 3-dniowej jako „Kurs podstawowy”.

Od stycznia 2015 kursy Silvy są prowadzone w formie dwóch osobnych, dwudniowych szkoleń uwzględniających fakt, że w porównaniu z rokiem 1966 (gdy poprowadzony został przez Jose Silvę pierwszy kurs podstawowy) wiedza o możliwościach umysłu człowieka poszła znacznie do przodu.

Koszyk na zakupy