Medytacja Dynamiczna

medytacja-2

Metoda Silvy jest  rodzajem medytacji dynamicznej

W wielu kulturach istnieją różne metody rozwoju zdolności umysłu ludzkiego. Rozwijane były zarówno ze względu na potrzeby religii, jak i ówczesnego życia codziennego.

Stworzono wiele systemów koncentrujących się na rozwoju poszerzonej świadomości duchowej, umysłowej i fizycznej, które mogą być określone jako medytacyjne. Ze Wschodu przyszły systemy: zen, yoga, tai-chi, tantra, Medytacja Transcendentalna, z Południowego Pacyfiku – system Huna. Na Zachodzie medytacja była obecna we wczesnych tradycjach żydowsko-chrześcijańskich.

Bez względu na podłoże religijne czy środowisko kulturowe wszystkie systemy medytacyjne charakteryzują się podobnymi do siebie metodami i zasadami.

Opierają się mianowicie na osiągnięciu stanu głębokiego rozluźnienia i spokoju, zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Jest to medytacja pasywna, ukierunkowana najczęściej w stronę rozwoju duchowego i religijnego życia człowieka oraz korzyści fizjologicznych wynikających z samego faktu rozluźnienia.

Jednym z najlepiej zbadanych systemów medytacyjnych jest Medytacja Transcendentalna (TM), poznana dzięki pracom dr. H. Bensona, przedstawionym w klasycznej już książce pt. „The Relaxation response” (1978).

W porównaniu z tymi systemami Metoda Silvy stanowi system medytacji dynamicznej, rozumianej jako pogłębienie rozwoju duchowego, lecz z ukierunkowaniem w stronę praktycznego zastosowania nauczonych i zaprogramowanych technik medytacyjnych w codziennym życiu.

W czasie kursu medytacja będzie procesem, w którym uczestnik używając specyficznej procedury, kieruje własnymi procesami myślowymi, jednocześnie je kontrolując – odgrywa więc aktywną rolę.

Medytacja kierowana jest formą, w której uczestnik prowadzony jest przez – objaśniony uprzednio – proces umysłowy (objaśnienie takie nie jest stosowane np. w hipnozie), podczas którego osoba znajdująca się w stadium medytacji proszona jest o przejęcie aktywnej roli (również nie stosowanej w hipnozie). Celem tego procesu jest przekazanie uczestnikom umiejętności używania medytacji bez pomocy osób trzecich.

Metoda Silvy jest systemem medytacji dynamicznej, dlatego nie jest ani hipnozą, ani autohipnozą, ani też tradycyjną medytacją pasywną.

Jest to forma medytacji, gdzie umysł utrzymuje stan pełnej świadomości podczas trwania ćwiczenia. Jesteś głęboko rozluźniony, ale wiesz co robisz, masz pełną kontrolę nad obrazami umysłowymi i nad swoimi myślami.

Medytacja dynamiczna jest jednym z najlepszych sposobów relaksacji i lekarstw na stress.

Koszyk na zakupy